• image01.jpg
  • image02.jpg
  • image03.jpg
  • image04.jpg
Banana King  Banana GAP standards of the Department of Agriculture. Certified GMP and HACCP 

กล้วยหอมทองทรงคุณค่าสารอาหารเต็มเปี่ยม เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยความรัก เอาใจใส่ ดูแล ถนุถนอมตั้งแต่วิธีการปลูก วิธีการผลิต และวิธีการขนส่ง ด้วยมาตรฐาน GAP GMP HACCP เพื่อคงความอร่อยและคุณค่าสารอาหารจากฟาร์มถึงบ้านท่าน


รอบรู้เรื่องกล้วย

การปลูกและการดูแลกล้วย

การปลูกและการดูแลกล้วย

กล้วยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ซึ่งเหมาะกับการปลูกในประเทศไทย ถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า ๑๔ องศาเซลเซียส กล้วยจะชะงักการเจริญเติบโต หรือมีการเติบโตช้าลง รวมทั้งการออกดอกและติดผลจะช้าด้วย อนึ่ง กล้วยเป็นพื...

วิธีการปลูกกล้วยหอม

วิธีการปลูกกล้วยหอม

แปลงสำหรับการปลูกกล้วยนั้น  ระยะห่างของการปลูกกล้วยในประเทศไทยนิยมปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้นในระยะ  3×3  เมตร 5×5  เมตร  ไปจนถึง  10×10  เมตร ซึ่งแล้วแต่ว่าพันธุ์กล้วยที่นำมาปลูกนั้นมีขนาดเล็กใหญ่มาก...

ประโยชน์ของกล้วยหอม

ประโยชน์ของกล้วยหอม

เป็นที่รู้จักกันดีว่าการกินกล้วยหอมจะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้เนื่องจากในกล้วยหอมมีสาร ทริปโตแฟน (Tryptophan) อันเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง ซึ่งร่างกายคุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นสารเซโรโทนิน (Serotonin) ที่จะทำใ...


find-our-product-th